Về chúng tôi

Tìm hiểu thêm

HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI SƠNXem tất cả

BUỒNG PHUN SƠN KHÔ

Buồng sơn khô

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

BUỒNG PHUN SƠN MÀNG NƯỚC

BUỒNG SƠN MÀNG NƯỚC 3,3m

Giá: Liên hệ

BUỒNG PHUN SƠN MÀNG NƯỚC

BUỒNG SƠN MÀNG NƯỚC 2m

Giá: Liên hệ

BUỒNG PHUN SƠN MÀNG NƯỚC

Buồng Sơn Màng Nước 3m 2 quạt hút

Giá: Liên hệ

QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆPXem tất cả

QUẠT HƯỚNG TRỤC

Quạt hút D600

Giá: Liên hệ

QUẠT HƯỚNG TRỤC

Quạt hút D700

Giá: Liên hệ
500,000 
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

QUẠT HÚT BỤI TÚI VẢI

Quạt hút bụi di động 2 túi vải

Giá: Liên hệ

QUẠT HÚT BỤI TÚI VẢI

Quạt hút bụi di động 1 túi vải

Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG HÚT BỤI CÔNG NGHIỆPXem tất cả

HỆ THỐNG HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP

HỆ THỐNG HÚT BỤI CARTRIDGE

Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP

Hệ thống xử lý bụi nhà máy bằng Cyclone

Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP

Hệ thống hút lọc bụi dạng Cyclone

Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP

Hệ thống xử lý bụi kim loại

Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG HÚT BỤI FILTER

Hệ thống hút bụi Filter

Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG HÚT BỤI CYCLONE

Hút bụi kim loại bằng Cyclone

Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG HÚT BỤI CYCLONE

Hệ thống hút bụi Cyclone

Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG HÚT BỤI CARTRIDGE

Hệ thống hút bụi Cartridge

Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG THÔNG GIÓ - CẤP GIÓ TƯƠIXem tất cả

HỆ THỐNG THÔNG GIÓ - CẤP GIÓ TƯƠI

Hệ thống thông gió – Cấp gió tươi G004

Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG THÔNG GIÓ - CẤP GIÓ TƯƠI

Hệ thống thông gió – Cấp gió tươi G003

Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG THÔNG GIÓ - CẤP GIÓ TƯƠI

Hệ thống thông gió – Cấp gió tươi G002

Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG THÔNG GIÓ - CẤP GIÓ TƯƠI

Hệ thống thông gió – Cấp gió tươi G001

Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢIXem tất cả

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

Hệ thống tháp hấp thụ

Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

Tháp hấp thụ khói bụi

Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

Hệ thống hút mùi than hoạt tính

Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

Buồng than hoạt tính

Giá: Liên hệ

Hệ thống phòng sấy nhiệtXem tất cả

Hệ thống phòng sấy nhiệt

Hệ thống phòng sấy nhiệt – SN002

Giá: Liên hệ

Hệ thống phòng sấy nhiệt

Hệ thống phòng sấy nhiệt – SN003

Giá: Liên hệ

Hệ thống phòng sấy nhiệt

Hệ thống phòng sấy nhiệt – SN004

Giá: Liên hệ

Hệ thống phòng sấy nhiệt

Hệ thống phòng sấy nhiệt – SN001

Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN SƠNXem tất cả

DÂY CHUYỀN SƠN PALLET

Dây chuyền sơn Pallet

Giá: Liên hệ

DÂY CHUYỀN SƠN TREO

Dây chuyền sơn treo

Giá: Liên hệ

DÂY CHUYỀN SƠN TĨNH ĐIỆN

Buồng phun sơn tĩnh điện

Giá: Liên hệ

DÂY CHUYỀN SƠN TĨNH ĐIỆN

Dây chuyền sơn tĩnh điện bán tự động

Giá: Liên hệ

DÂY CHUYỀN SƠN TĨNH ĐIỆN

Dây chuyền sơn tĩnh điện cơ bản

Giá: Liên hệ

Hình ảnh hoạt động

Tin tức & sự kiện